Aansprakelijkheidsverzekering Betekenis

Aansprakelijkheidsverzekering Ondernemer

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan op de keper beschouwd goed zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het beste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het voordeligste is? In dit artikel vindt je alle informatie die je benodigd voordat je begint met aansprakelijkheidsverzekering ondernemer, en voorafgaand je er een gaat vinden.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering ondernemer is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je vriendin kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het spelen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan|kosten kunnen} flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor zulke gebreken. Een AVP dekt de kosten als jij of je vrouw per abuis de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je vriendin als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor schade waar jij of je vrouw verantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de gebreken, betekent niet altijd dat jij de gebreken zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal tevens verantwoordelijk voor schade aangericht door je huisdier. Ook ben jij verantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan je woning. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van je woning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij of je familie per tegenslag de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering geldt voor schade waar je volgens de wet aansprakelijk voor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen. schade door opzet en gebreken door een groep vallen niet onder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of die van andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt deze verzekering voor jezelf aan gaan, maar tevens voor een ander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – in dit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ook als ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor een aantal euro elke maand kun je jezelf of een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,5 miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te verzekeren voor schades waar je wettelijk aansprakelijk voor bent. Dit zijn gebreken die je toebrengt aan anderen of de goederen van anderen. Denk aan de boormachine van je buurman die je uit je handen laat vallen. Of je buurman die valt over een losliggend snoer in je schuur en zijn arm breekt. Een AVP vergoedt bijna alle schade die jij hebt veroorzaakt, ook die van onder meer je logés. Met de WA verzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een schadebedrag van €1.000.000.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je naast je eigen portemonnee, maar ook die van degene die je onverhoopt gebreken toebrengt. Wij helpen bij het kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een WA verzekering wordt tevens wel WA verzekering genoemd
  • De WA verzekering uitgekeerd letsel gebreken en zaakschade
  • Opzettelijke schade is niet verzekerd
  • Zuivere vermogensschade is ook uitgesloten

Een AVP is een verzekering die schade die jij als verzekerde aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. De verzekering is in beginsel bij iedere verzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u als consument schade aanbrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 vergoed per situatie. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In dit land is het aan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel verstandig om dit te doen. Ook met enthousiaste huisdieren zit een ongeluk in een niet groot hoekje. De kosten voor het betalen van de veroorzaakte schade kan dan behoorlijk hoog uitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De premie die je betaalt voor een AVP met dekking voor het gehele gezin (circa €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe laag en absoluut geen reden om zo’n verzekeringspolos niet af te sluiten. ernaast ben je als je g1 AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor gebreken aan een ander, veel duurder uit. En desalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de AVP valt gebreken veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als eigenaar van een auto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als derden er met je auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van een ander die meeverzekerd is op je verzekeringspolis (je partner of kind onder meer). Als jouw partner je dure tablet stuk maakt, zal de AVP geen dekking bieden.

Gebreken die met opzet is veroorzaakt, zoals vandalisme, maar ook gebreken die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld alcohol of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die door anderen is veroorzaakt als die gebreken werd aangebracht op het moment dat je tezamen met die andere mensen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een weldenkend mens zich normaal gesproken uit de groep had moeten lopen. In dat geval zal de AVP niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij sommige heb je geen keuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogere kosten die je maandelijks moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is heb je hier wel keuze vrijheid in.

Goedkope alternatieven

zeker blijven Nederlanders niet alleen een volk van organisatie en zekerheid, maar ook een volk van zuinigheid. De gemiddelde Nederlander gaat op zoek naar de goedkoopste WA Verzekering. Prima dat de overheid deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering geboden stelt, maar men wil hierna wel zo goedkoop een mogelijkheid aan deze plicht kunnen voldoen. Men mag dan wel alles goed geregeld willen hebben, maar in de regel hebben klanten dit gevoel al op welk moment ze er ‘goedkoop vanaf zijn gekomen’.

Daarbij realiseren sommigen zich niet, dat het niet alleen belangrijk is dát je bent verzekerd, maar tevens wát je hebt verzekerd. Het aan gaan van een WA Verzekering betaalt gewoonlijk bijvoorbeeld niet de gebreken die een kind spelenderwijs kan toebrengen aan auto’s of woningen, terwijl veel klanten dat wel denken. Als particulier is het daarom van invloed om je niet alleen ‘goedkoop’ maar ook algemeen ‘goed’ te laten informeren over de typen aansprakelijkheidsverzekeringen en hun dekking.

Eenvoudig overstappen AVP

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering ondernemer vinden.